PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türkçe - Edebiyat


 1. Sohbet Söyleşi Nedir
 2. Epik Nedir? Epik Şiir, Epik Tiyatro, Epik Anlatım
 3. Destanla Halk Hikâyesi Arasındaki Farklar ve Benzerlikler
 4. Masal ile Destan Karşılaştırması
 5. Kasidenin Bölümleri ve Çeşitleri
 6. Semai Örnekleri
 7. Sözlü Edebiyat Nedir?
 8. Divan-ı Lügati’t Türk’ten Dörtlükler
 9. Karışık Anonim Ürünler
 10. Anonim Halk Şiiri
 11. Alevi-Bektaşi Edebiyatı ve Özellikleri
 12. Tekke Edebiyatının Anadolu'da Kurulma Sebepleri
 13. Sagu ve Koşuk Arasındaki Benzerlik ve Farklar
 14. Divan-ı Lügati’t Türk’teki Atasözleri ve Beyitler
 15. Dede Korkut Hikayeleri'nin Kökeni ve Özetleri
 16. Sefâretnâme Nedir?
 17. Modern Hikaye ve Halk Hikayeleri Karşılaştırması
 18. 13. - 14. Yüzyıl Şairleri
 19. Tanzimat Devrinde Roman ve Hikaye
 20. Teşhis (Kişileştirme) Sanatı
 21. Tariz (İğneleme-Sitem) Sanatı
 22. Hüsn-i Talil (Güzel Nedene Bağlama) Sanatı
 23. İstifham (Soru Sorma) Sanatı
 24. Leb Değmez (Dudak Değmez) Sanatı
 25. Tarihten Geleceğe Türk Dili
 26. Tercüman-ı Ahval Mukaddime
 27. M.Fuad Köprülü'nün Gözüyle Millî Edebiyat
 28. Hece ve Çağdaş Şiir
 29. Anonim Edebiyatımızın Renkleri
 30. Divan Şiirimiz, Batıcı Eskiciler ve Şiir Güzergâhımız
 31. Kişi Ekleri
 32. Kip Ekleri
 33. Çokluk Eki
 34. Durum Ekleri
 35. Fiilden Ad Yapan Ekler
 36. Fiilden Fiil Yapan Ekler
 37. Addan Fiil Yapan Ekler
 38. Addan Ad Yapan Ekler
 39. İngiliz Edebiyatı
 40. Yirminci Yüzyılın Başlıca Dil Bilimi Akımları
 41. Cv Nedir Nasıl Hazırlanır - Cv Örnekleri
 42. Atatürk'ün Edebiyat ve Sanatla İlgili Sözleri
 43. Edebiyat ve gerçeklik Nedir, Türleri Nelerdir?
 44. Dünyadaki ilk Şair ve İlk şiir
 45. Suç Edebiyatında Kadın Yazarlar
 46. Dünyaca Ünlü Yazarlar
 47. Edebiyatçıların Lakapları
 48. Edebiyatımızdaki İlkler
 49. Edebiyat Terimleri
 50. Çok Kolay Dilbilgisi Kuralları